What Is Taking Your Company Public?

This is the time for your business, when you feel that your company is ready to spread its wings and offer stocks to the public for the first time. The exciting day when you can tangibly share a part of what you have built with others, and gain the added benefits which come from having shareholders to both invest in and care for your work.

initial public offering

IPO

Also called an IPO or Initial Public Offering, taking your company to the public sector means that you are offering securities or stocks in your company and its worth. Offering an IPO usually happens after a company has made considerable progress as this article explains.

Sharing Your Company

The fastest way you can raise capital for a successful business is through issuing shares. Using the proceeds from the shares in a prudent manner can ensure steady growth, provide more funds for research and development, and acquisitions or repayment of an existing debt.

Your IPO Process

This is a brief outline of the points of importance during your IPO process. A company such as GTG will go through this process with you in order to achieve exceptional results in preparing and navigating through the process of taking your company public.

 • Advice on the best corporate structure for you – how to go from a private company to a public limited company
 • Due diligence – verifying the legal and financial position of the issuer
 • Drafting the prospectus – also known as the Offering Memorandum
 • Preparation of corporate structure – certain corporate structures must be put into place to successfully execute an IPO
 • Ongoing obligations – these are meant to safeguard the integrity of the stock market alongside continuing obligations

If it all seems like a lot to take in, you can affect the change from a private business which has capped its growth due to size and financial ability to a fully robust publicly traded company. Taking your company public does not have to be a messy and complicated time of the life of your business. Through working alongside a well respected law firm you will be assured that all the little details are being taken care of, and everything is going exactly as it should.

How to keep tabs on the stock market

Regardless of which shares you own, you will want to keep a close eye on the company’s share price and find out how the overall marketing is doing. Not only will this give you an insight into how specific shares are performing, but it will provide you with the information if you are thinking of expanding your portfolio.

stock market analazys

Keeping tabs on the stock market is easier than ever, and there are a number of resources that you can check online, in print, and on the TV, that will provide you with the information you are looking for.

Checking daily changes in individual shares

Remember – the price of shares can fluctuate depending on number of reasons. However, in short, the price of a share will reflect the collective view of that company’s future. Checking daily changes for the shares of a particular company can provide you with a greater insight into the stocks market if you are thinking about expanding your portfolio. One of the best ways to do this is to check the business pages of a national newspaper. Here you will find a list of share prices for the most popular companies. If your shares are are not listed, or you need some additional information, you can refer to stock market information services on the internet. You will be able to enter the name of the company that you are interested in and review that day’s prices, as well as the company’s previous financial history.

Checking the overall market

By keeping tabs on the overall market, or a larger group of shares, you will be able to learn more about the economy as a whole. Again, you can do this by checking the business pages of a national newspaper, or by looking online. Many websites provide you with charts of indexes and shares for free. You will even be able to set up an online account so you can track your own portfolio of shares in one place. Another resource for checking the market is by watching financial news channels such as Bloomberg and MSNBC. Here you will find live coverage of the global markets and other financial news.

How to Acquire the Skills You Need To Break Into a Bookkeeping Career

If you are confident working with numbers and enjoy seeing a set of figures add up, learning bookkeeping is for you. Whether you wish to secure a job in bookkeeping or set up your own bookkeeping business, studying bookkeeping will help you to develop the skills you need to break into a bookkeeping career.

book keeping

You can learn bookkeeping in a range of ways, including:

Classroom based learning

If you prefer a shared learning experience, where you study alongside other bookkeeping students, and like the idea of being in constant contact with a tutor, classroom based learning may be your ideal option. The combination of presentation, demonstration, practice and collaboration makes this learning modality one of the most popular options for studying bookkeeping. If you have recently left school or college, classroom based learning can be a natural progression as it allows you to learn bookkeeping in a similar environment to the one in which you have gained previous qualifications. If, on the other hand, you are returning to study after many years, classroom based learning can provide you with a supportive environment in which to gain the confidence you need to master bookkeeping skills.

Distance learning

If you are comfortable learning without face-to-face interaction, distance learning may be a suitable option for you. This method of learning grants you the chance to study bookkeeping outside of a classroom. It gives you the freedom to choose how, when and where you study, offering you the flexibility you need to fit learning bookkeeping into your busy schedule. In most cases, your distance learning provider will supply you with all the course materials you need to study for your chosen qualification. These may include physical course materials, such as textbooks sent to you via post, and/or online course materials, such as interactive tasks and exercises available to you via a dedicated online learning platform. As you progress through the course materials, a tutor and/or course advisor will usually provide you with guidance and feedback via phone, email or post.

Most bookkeeping training providers offer you the option to study bookkeeping full- or part-time, so you can learn to become a professional bookkeeper in your own time, around your personal and professional commitments.

Hålla koll på marknaden

Man brukar säga att världens första aktiebolag grundades i Genua, Italien, på medeltiden. Banca di San Giorgio var en bank som ägdes av Genuas mäktigaste familjer.

838882-stock-market-analyze

Börsen har sedan genomgått olika faser men förblir en marknadsplats för värdepapper. Nu blir världen mindre och mindre och för dig som handlar med aktier är det viktigt att hålla koll på när börserna har stängt i olika länder. Tack vare internet så är det lättare att kommunicera med andra länder och att hålla ständig koll på marknaden. Men internet gör också att alla andra är lika snabba som du så det gäller att alltid hålla koll.

Den som handlar med aktier internationellt bör alltid ha koll på de olika börsernas öppettider. Detsamma gäller helgdagar när börserna är helt stängda. Detta måste du känna till för att veta när och var du kan sälja. Här kan vi se exempel på helgdagar i många länder. Som synes är det inte så många som överensstämmer med svenska helgdagar. Den 25 maj är en vanlig arbetsdag i Sverige men börsen är stängd i Norge, Danmark och USA, medan den är stängd den 18 maj i Kanada. Ett till exempel är den 1 juli då börsen är stängd i Kanada men inte i andra länder, medan den är stängd i USA den 3 juli. Det finns många fler exempel. Om du handlar med börsen i Asien så har du ännu fler helgdagar att ha under uppsikt.

En bra idé kan vara att skaffa en kalender som du enbart använder för att hålla koll på din aktiehandel. Med hjälp av en sådan för 2015 får du enkelt uppsikt över alla öppettider och helgdagar På Kalenderkungen.se kan du hitta ett stort utbud på snygga och praktiska kalendrar. Du kan exempelvis köpa en kalender för 2015 för veckobokningar med en vecka per uppslag och kvartsindelning och markeringar för internationella helgdagar. Dessa kalendrar innehåller förstås också årsplaner för innevarande och följande år. Enklare blir det inte att hålla ordning på börsens viktiga datum.

Som komplement till kalendern, kan man ladda ned en app som håller koll på marknaden åt den. De bästa apparna kan man markera att när en viss aktie sjunker eller stiger med en viss procent, ska den skicka en notis åt en så man kan agera så snabbt som möjligt. På så sätt slipper man sitta med telefonen i handen dygnet runt för att vara beredd på eventuella ras och stigningar. En app kan också agera åt en, den kan exempelvis påbörja en försäljning när man angivit vilka parametrar som gäller. Gör man många transaktioner per dag, kanske man inte spara så mycket tid eftersom dessa parametrar måste matas in manuellt. Men för den som gör en affär då och då, kan det spara både pengar och tid!

Ekonomin inom spelbranschen

Trots att världsekonomin minst sagt varit osäker det senaste årtiondet så har det funnits områden som har klarat sig bättre, och växt mer än andra. En av de största vinnarna är spelbranschen.

datorspel

I lilla Sverige verkar idag runt 170 företag med en sammanlagd omsättning av 6,55 miljarder kronor. Totalt sett anställer branschen drygt 2500 personer runt om i landet med majoriteten av arbetskraften placerad i Stockholm.

Över hälften av omsättningen kommer från endast två företag, Mojang och King. Dessa två omsätter båda runt 2 miljarder vardera med Mojang 246 miljoner före på 2,07 miljarder.

Mojang är huvudsakligen känt för sitt spel Minecraft, ett spel som så gott som alla barn idag äger. Spelet brukar ofta kallas digitalt lego och låter spelaren ha stor inverkan på den blockbaserade världen spelet utspelar sig i.

Nummer två på listan, King, utvecklar däremot mobilspel. Deras mest kända skapelse heter Candy Crush saga och spelas varje månad av över 100 miljoner människor världen över. Då företaget endast har runt 250 anställda blir resultaten ännu mer imponerande.

Casinobranschen

En annan spelbransch som inte skall glömmas är självklart casinobranschen som även den har blomstrat de senaste åren tack vare vänliga EU regler och positiva domstolsbeslut gällande rätten att marknadsföra i Sverige.

Med det allt bättre klimatet blir dock konkurrensen hårdare. Trots det verkar stora pokersiter som Betsafe  klara sig bra om man läser rapporterna från Betsson, dessa svenska moderbolag. Betsson är noterad på Nasdaq OMX Stockholm och har visat en väldigt stabil förbättring i aktiekursen de senaste fem åren även om det har funnits några mindre pucklar på vägen.

Casinoundret märks även på speltillverkarna som även de presenterar muntra siffror med en 44,5% ökning av rörelseresultatet. Även priset på börsen har förbättrats med en ökning på över 300% de senaste tre åren.

Om ni är intresserade att läsa mer om dataspelsbranschen kan ni läsa denna sammanställning från branschorganisationen som grundar sig på årsredovisningar från 2013.

Expandera till nya marknadssegment

Att som företag fokusera på ett konkret marknadssegment kan under ett företagsstart vara ett bra sätt att bygga en image och kundkrets. Men allt eftersom att företaget växer så blir den marknaden mer och mer mättad, då är det enda valet att hitta ett nytt segment.

Marknadsföringskart

Oftast betyder detta att man behöver tänka om sina marknadsföringsstrategier. Man kan medvetet behöva segmentera sina produkter så att den nya kundgruppen kan känna igen sig i dess image. Självklart behöver även själva marknadsföringen börja rikta sig till den nya kundgruppen. Oftast så segmenteras marknaden utifrån kön, ålder och inkomst.

Även företag som håller på med B2B kan dra nytta av denna marknadsföringsstrategi men segmenteringen kan då istället avgöras av företagets storlek, omsättning och verksamhet. På det sättet kan man effektivt få en bra översikt över vilka möjliga kunder som finns och vilka som skulle passa just dina tjänster eller produkter.

En sista marknad vi tänker nämna som är väldigt stor och outnyttjad är offentliga organisationer så som kommuner, landsting och statliga myndigheter. Dessa är lite speciella kunder att jobba mot men har oftast riktigt stora ordrar och långa kontrakt som kan säkra sitt företags framtid för några år framöver. För att göra stora inköp måste dessa lägga ut så kallade offentliga upphandlingar med klara krav över vad de behöver. Dessa kan sedan vem som helst svara på med anbud som beskriver hur företaget förhåller sig till deras krav samt självklart, vad det skulle kosta.

Denna processen kan ibland vara krånglig och många tar därför in konsulter för hjälp, ett lätt val då upphandlingarna kan vara otroligt värdefulla.

 

 

Effektivisera företaget

Inom ett företag pågår naturligtvis många processer ständigt. Från tillverkning till administration, ledning, försäljning, HR etcetera.

tillverkningsprocess med flaskor

Alla processerna har ett tillstånd där de fungerar ovanligt bra; tillverkning till exempel är enklast att styra om produkterna är få och serierna långa. Det vill säga, om produkterna inte förändras så ofta. Försäljningen däremot vill kunna gå kunderna till mötes, förändra produkterna efter önskemål och ha marknadens bästa priser. Ekonomiavdelningen vill samtidigt hålla priserna uppe och prognoserna träffsäkra.

Öppen kommunikation är nyckeln

Det är naturligt med mål som står i konflikt med varandra inom företaget och för att alla ändå ska gå åt samma håll är det viktigt att företagets övergripande mål är klara för samtliga och kanske även företagets kultur hjälper till när man ska prioritera och ta beslut i en snårig omvärld. Kommunikation från företagsledning och människor emellan är a och o.

Ett bra systemstöd

För tillverkande företag är det ju inte bara människorna som ska samverka. En mycket tung process är tillverkningen med sina maskiner och till detta också knutet material och lager. En optimerad tillverkningsprocess kräver i dagens läge ett systemstöd. Kostnader för ineffektivitet i tillverkningsprocessen kan enkelt förstöra lönsamheten, problemen kan vara av olika natur, som exempelvis flaskhalsar mellan olika produktionssteg, ställtider när något ska ändras, dåligt materialutnyttjande, stillestånd, kvalitetsfel i produkterna mm.

Ett bra systemstöd måste hitta och inte minst visualisera problem på ett tydligt sätt så att man snabbt kan sätta in åtgärder. Ett exempel på IT-system för att optimera tillverkning hittar du hos Axxos. Idag finns möjligheten till bra systemstöd även för mindre tillverkande företag i och med att moln-tjänster blivit möjliga. I princip betyder detta att systemet körs hos systemutvecklaren, tillgängligt över nätet, att använda precis så mycket som behövs hos det lilla företaget.

Avvecklingsmöjligheter

Om du hamnar i den situationen att du inte längre vill fortsätta att driva ditt företag finns det ett antal möjligheter som står till buds.

Lågkonkunktur
Vilken metod som är aktuell beror i hög grad på orsaken till att du vill avsluta företaget och om det gäller att helt frånsäga sig verksamheten eller avveckla din egen roll i den. Det finns flera olika sätt att avsluta företaget på. Skatteverket har listat några av dessa alternativt och här nedan följer en sammanfattning av dem:

 1. Försäljning. Det är kanske det bästa alternativet när någon är beredd att ta över där du avslutar och fortsätta driva din verksamhet vidare.
 2. Ombildning. Byte av företagsform kan vara aktuellt för att till exempel kunna få ett banklån eller en order.
 3. Överlåtelse till nästa generation. Detta kan ske genom försäljning, gåva eller med ett testamente.
 4. Konkurs. Om du inser att företaget inte kan drivas vidare med lönsamhet och företaget inte kan betala sina skulder kan konkurs vara den enda utvägen.
 5. Likvidation. Om du har sålt ditt varulager eller verksamheten helt enkelt upphört av andra skäl och det kanske finns en slant kvar är likvidation en möjlig väg för avveckling.Om det skulle visa sig vara den bästa lösningen för din del bör du veta att det finns möjlighet för dig att kunna disponera över bolagets pengar tidigare än lagreglernas 7-8 månader ger en antydan om. Genom att vända sig till företag så som Citadellet Likvidationer kan man dock få hjälp med en lösning som ger pengar tidigare än vad som annars hade varit fallet.
 6. Fusion. Om du har drivit verksamheten i moder- och dotteraktiebolag och du ser att det är tillräckligt eller än mer effektivt att bara ha ett bolag kan bolagen läggas ihop genom fusion. Metoden fungerar också för ekonomiska föreningar.

Offentliga upphandlingar och ditt företag

För många företag kan offentliga upphandlingar vara ett snabbt och effektivt sätt att få långa och säkra avtal med kunder som är väldigt duktiga på att betala i tid. Hur tar du din del av kakan?

pepparkaka

Trots alla de uppenbara fördelar som finns för företag som får avtal från offentliga upphandlingar så är det många som drar sig från att ge sig in i processen. Den huvudsakliga motivationen är att det lätt blir för krångligt, men grunderna är inte allt för svåra och med rätt hjälp så behöver det inte kosta för mycket i tid eller pengar.

Något som gör det hela ännu svårare är att dessa lagar dessutom uppdateras med jämna mellanrum och finns både på nationell och EU-nivå. Att som företagare hålla koll på allt detta är oftast inte rimligt, då är det mycket bättre att samtala med en konsult inom området. Magnus Josephson är en upphandlingsjurist och en av de främre experterna inom området.  Att prata med en upphandlingsjurist är något som kan vara värdefullt i alla stadier av processen. Inte minst när man faktiskt skriver anbuden.

Om man inte är riktigt säker om det är något man bör ge sig in på än så kan ett samtal vara precis det som behövs för att göra läget klarare och beslutet närmare.

Det finns dock andra sätt att ta del av informationen på ett enkelt sätt. För det första så har juristen vi tidigare nämnt skrivit böcker i ämnet som paketerar det hela på ett väldigt bekvämt och lättkonsumerat sätt.

Euronext

Precis som namnet avslöjar är Euronext en börs med fokus på Europa. Den ligger i Paris och är verksam mot Belgien, Nederländerna, Frankrike samt Storbritannien och Portugal. Börsen grundades år 2000. Då gick de tre börserna i Frankfurt, Paris och Amsterdam samman under detta namn. Redan sex år senare var börsen världens sjätte största.

Samma år (2006) la den amerikanska jättebörsen NYSE ett bud på Euronext. Visserligen fanns det även andra konkurrenter om att köpa upp den europeiska börsen men det slutade med att NYSE kunde genomföra köpet året efter. Det är av den anledningen som börsen idag heter NYSE Euronext.