How to keep tabs on the stock market

Regardless of which shares you own, you will want to keep a close eye on the company’s share price and find out how the overall marketing is doing. Not only will this give you an insight into how specific shares are performing, but it will provide you with the information if you are thinking of […]

Hålla koll på marknaden

Man brukar säga att världens första aktiebolag grundades i Genua, Italien, på medeltiden. Banca di San Giorgio var en bank som ägdes av Genuas mäktigaste familjer. Börsen har sedan genomgått olika faser men förblir en marknadsplats för värdepapper. Nu blir världen mindre och mindre och för dig som handlar med aktier är det viktigt att […]

Ekonomin inom spelbranschen

Trots att världsekonomin minst sagt varit osäker det senaste årtiondet så har det funnits områden som har klarat sig bättre, och växt mer än andra. En av de största vinnarna är spelbranschen. I lilla Sverige verkar idag runt 170 företag med en sammanlagd omsättning av 6,55 miljarder kronor. Totalt sett anställer branschen drygt 2500 personer […]

Expandera till nya marknadssegment

Att som företag fokusera på ett konkret marknadssegment kan under ett företagsstart vara ett bra sätt att bygga en image och kundkrets. Men allt eftersom att företaget växer så blir den marknaden mer och mer mättad, då är det enda valet att hitta ett nytt segment. Oftast betyder detta att man behöver tänka om sina […]

Effektivisera företaget

Inom ett företag pågår naturligtvis många processer ständigt. Från tillverkning till administration, ledning, försäljning, HR etcetera. Alla processerna har ett tillstånd där de fungerar ovanligt bra; tillverkning till exempel är enklast att styra om produkterna är få och serierna långa. Det vill säga, om produkterna inte förändras så ofta. Försäljningen däremot vill kunna gå kunderna […]

Avvecklingsmöjligheter

Om du hamnar i den situationen att du inte längre vill fortsätta att driva ditt företag finns det ett antal möjligheter som står till buds. Vilken metod som är aktuell beror i hög grad på orsaken till att du vill avsluta företaget och om det gäller att helt frånsäga sig verksamheten eller avveckla din egen […]

Offentliga upphandlingar och ditt företag

För många företag kan offentliga upphandlingar vara ett snabbt och effektivt sätt att få långa och säkra avtal med kunder som är väldigt duktiga på att betala i tid. Hur tar du din del av kakan? Trots alla de uppenbara fördelar som finns för företag som får avtal från offentliga upphandlingar så är det många […]

Euronext

Precis som namnet avslöjar är Euronext en börs med fokus på Europa. Den ligger i Paris och är verksam mot Belgien, Nederländerna, Frankrike samt Storbritannien och Portugal. Börsen grundades år 2000. Då gick de tre börserna i Frankfurt, Paris och Amsterdam samman under detta namn. Redan sex år senare var börsen världens sjätte största. Samma […]

NYSE

Börsen i New York brukar förkortas NYSE vilket står för New York Stock Exchange. Det är den största värdehandelsbörsen i världen och har knappt 3000 bolag listade. Detta är då framförallt relativt stora bolag. De mindre bolagen presenteras istället på Nasdaq vilket även den har ca 3000 bolag listade. Sedan 2007 äger även NYSE börsen […]