Att utvecklas och driva företaget framåt

De flesta som startar företag gör det med en vision bortom det man måste börja med. Det finns nästan alltid en dröm vid horisonten man inriktar sig på, men det är inte alltid lätt att se hur man tar sig dit.

Exakt vad man måste göra för att nå sitt mål kommer så klart variera väldigt mycket; det finns säkert lika många lösningar på detta som det finns företag. Ett av de viktigaste aspekterna är dock att se till att man håller fokusen. Blickar man endast framåt mot målet kan man inte fokusera på det som måste göras här och nu.

Tänk också hela tiden på hur saker och ting görs på företaget och hur saker kan göras mer effektivt. Sträva efter effektivitet i alla skeden, men var samtidigt uppmärksam på om kompromisser måste göras för att uppnå detta, och vad det kan betyda i det långa loppet.

Försök även att hitta det som verkligen motiverar när allt känns tungt. Något som ofta hjälper är variation. Kan man variera sina arbetsuppgifter lite mer eller göra saker och ting på andra sätt kan man lättare släppa känslan av att man inte kommer någon vart.

Slutligen ska man även se till att ta hand om sig själv. Ingen kan förväntas jobba som en maskin dagarna i ända. Var noga med att hålla hälsan genom bra kost och motion. Men se även till att spendera tid mer vänner och familj för att hålla uppe den mentala hälsan också. Som företagare gäller det att man är uthållig och kan hantera problem och motgångar. Och lever man ett bra liv utanför arbetet kommer detta bli mycket enklare att göra.

Delta på företagsmässor

En del företag passar som handen i handsken när det kommer till att vara med på en företagsmässa. Det gäller dock att förbereda sig väl för att få ut ett så stort värde som möjligt av eventet, annars kanske det mest handlar om ett slöseri med företagets resurser för marknadsföring.

Komprimerat nätverkande

En företagsmässa handlar bland annat om en chans till nätverkande av många olika slag. Här kan du knyta band med allt ifrån nya leverantörer till eventuella samarbetspartners och nya kunder. Ja, för den som är flitig finns det helt enkelt en möjlighet att få väldigt mycket gjort inom sitt nätverkande inom en kort tidsrymd, vilket gör att en företagsmässa kan vara väldigt effektiv ur just detta perspektiv.

Ökad kännedom – produkter/tjänster

För nya eller relativt okända produkter och tjänster så kan det finnas ett stort värde i att synas med dessa under en företagsmässa med rätt fokus. Tänk bara på att inte göra dina konkurrenter en tjänst, genom att öka vetskapen om era gemensamma produkter och sedan inte finnas med i alla de vanligaste säljkanalerna, och då kanske helst på nätet, nästa gång någon potentiell kund Googlar.

Stärk varumärket

För de företag som arbetar inom branscher och med produkter och/eller tjänster som redan är allmänt kända så handlar det istället mycket om att stärka sitt varumärke under en företagsmässa på en rad olika sätt. Det kan handla om att ha en riktigt cool monter som utstrålar professionalitet med snygga skyltar och andra element, samtidigt som man också har duktig och informativ personal på plats för alla olika frågor som mässans olika deltagare kan lura på.

Generera försäljning

Genom att sätta ihop speciella erbjudanden inför mässan och enbart för denna, så kan du generera en ökad försäljning och dessutom veta att kunden kommit in just denna väg. Du kan till och med göra detta än mer effektivt genom att tillhandahålla speciella koder som följer med den tryckta företagsreklamen eller liknande, som verkligen säkerställer att enbart mässdeltagarna får möjlighet till just det specifika erbjudandet. Detta gör det sedan extremt lätt att mäta åtminstone en del av värdet från ert deltagande, även om man ska vara medveten om att er närvaro även kan leda till långt många fler positiva aspekter.

Arbetsglädje ökar effektiviteten

Det finns många tecken på om ett företag går bra. Bortsett från de självklara ekonomiska måtten så tittar man på de så kallade HR-data, där HR står för Human Resources.

Ett företag som mår bra har låg personalomsättning och låg sjukfrånvaro, det vill säga goda HR-data. I några enstaka fall kan man någorlunda koppla detta till ett högt löneläge, men det är ovanligt. Det finns normalt ingen direkt koppling mellan ett företags löneläge och goda HR-data. När man närmare undersöker företag med goda HR-data finner man oftast att de anställda känner arbetsglädje och samhörighet. Ett vanligt uttryck är att ”vi är som en familj”.

Arbetsglädje handlar mycket lite om att skapa ”trevliga aktiviteter”, utan är mer komplext än så. Det finns redan en hel del forskning inom området från bland annat arbetsmiljoforskning.se, där man rätt tydligt kan se att på arbetsplatser med hög arbetsglädje så är man mycket mer benägen att hjälpa andra personer, och man får därmed snabbare fram lösningar på olika problem. Kanske är det detta man avser med uttrycket ”vi är som en familj”. Forskning visar också entydigt att hög arbetsglädje ger markant minskad sjukfrånvaro, högre effektivitet i arbetet och högre produktivitet. Dessutom stannar anställda betydligt längre på en arbetsplats med arbetsglädje, och med tanke på hur dyrt det är att rekrytera och lära upp ny personal så bidrar detta starkt till goda ekonomiska mätetal.

För att få in bättre arbetsglädje i ett företag är ledningens insatser avgörande. Det handlar om att förändra en kultur i ett företag, och det gör man inte med ett aldrig så eldande PM. Effektivt kan vara att ta hjälp från de experter som finns inom området som organisationskonsulter De kan nämligen med sin erfarenhet starta i rätt ände, som oftast är ”varför inte arbetsglädje i dag?”. Det är ju självklart så att alla vill jobba på ett ställe där man känner arbetsglädje, och om man inte gör det just nu finns det troligen något som förhindrar det.

Om man arbetar på en arbetsplats där medarbetare inte känner arbetsglädje meddela ledningen, för om de inte får veta hur läget är så kan ingen förändring komma till stånd heller.

Företagslokal

Funderar du på att hyra en lokal för ditt företag, eller rent av byta lokal från din nuvarande då ska vi försöka komma med några matnyttiga tips på vägen som du kan ha i åtanke när du letar efter den rätta lokalen för dig och ditt företag.

En flytt kan påverka ditt företag positivt och negativt men ska vara medveten om att en flytt alltid kommer med en hel del förändringar. Men förändringar kan givetvis vara enbart positiva också men för att du ska få ett så önskat resultat som möjligt av din flytt så är det viktigt att du sätter dig ner och försöker formulera vilken typ av lokal du letar efter och vilka behov den ska kunna tillgodose. På så vis eliminerar du en hel del oanvändbara objekt och kan i stället ta dig tiden att i lugn och ro besöka och begrunda de objekt som finns kvar på ”listan”. Ibland kanske det där objektet som du letar efter och behöver inte finns tillgängligt precis nu, då kan det vara bra att försöka vänta i stället för att riskera att flytta hela verksamheten och ändå inte vara nöjd.

Är ditt företag i en expanderings fas kan det löna sig att ta en större lokal än vad det egentliga behovet är just nu, också för att slippa svårigheter och andra oönskade problem när expanderingen eventuellt sker och tar fart. Var noga med att försöka placera ditt företag på ett geografiskt gynnsamt ställe, det kan ge dig och din verksamhet mycket gratis och god synlighet och i bästa fall ha en direkt inverkan på affärerna.

Välj lokal med omsorg och ta professionell rådgivning om du känner dig osäker på val av lokal.

Lycka till!

LEAN

Ekonomin i ett företag är det fundamentala och det är viktigt att du som chef är lyhörd för hur marknaden och ekonomin utvecklas för att vara förberedd på bästa sätt vid oväntade och negativa förändringar.

Lean är en metod som kan hjälpa dig som egenföretagare med att få en övergripande bild av verksamheten och möjliggöra för dig att driva ditt företag på ett optimalt sätt med minimalt slöseri. Lean används för att verksamhetsutveckla och optimera företagssystemen på ett optimalt sätt.

Det är viktigt att du som företagsledare har rätt verktyg för att motivera din personal till att jobba för att ständigt förbättra produktionen, och det gör du enklast genom att vara uppmärksam på hur din personal har det och vad de efterfrågar. Nöjd personal är inte sällan lika med lojal personal, och det är verkligen A och O för företagets fortsatta framgångar.

Lean som metod tog sin början inom tillverkningsindustrin men har sedan dess visat sig fungera minst lika bra inom produktutveckling, administration, och inköp och har därför blivit en av de populäraste arbetsmetoderna inom företagsutveckling. Lean som metod kräver ett dedikerat engagemang av hela företaget och man behöver kunna avsätta tid och plats åt kommunikation och reflektion för bästa resultat. Lean jobbar för att företag ska kunna driva verksamheter på ett optimalt sätt och hanterar områden som personal, administration, produktion, system och ledare.

Vill du optimera ditt företag och få snabba och effektiva resultat är Lean metoden för dig. Boking av Lean kurser hittar du på internet, hör dig gärna för bland andra företag som gått Lean utbildningar.

Lycka till!

Nystartat företag

Som nystartat företag så är det mycket att tänka på, du har din affärsplan klar och din budget känns som att den sitter. Trots all planering så kanske det gnager en oro och det är helt naturligt. Många gånger så finns det inget att oroa sig för utan kör på och det kommer att lösa sig allt eftersom.

Helt klar så gäller det att vara förberedd på saker som kan hända som ny företagare, samtidigt så kan man inte gå och oroa sig för det som inte hänt. Ekonomi kan vara en sak som man går och funderar på och självklart så är pengar en viktig sak för ditt företag. Man vill ju att företaget ska tjäna pengar och kanske till och med gå med vinst, detta kanske kan vara svårt första tiden och det gäller att vara förutseende och kunna planera och hushålla den första tiden.

Det är inte bara debit och kredit att hålla koll på utan mycket annat också. Genom att ta in extern hjälp med redovisning redan från början kan lösa sig i längden. Om man får bra hjälp under uppstarten så kan detta med ekonomin lösa sig på ett smidigt sätt. Alla kan inte vara experter inom allt och att släppa in kompetent personal som hjälper till att få företaget att växa kan lösa många knutar i företaget.

Försök få så mycket hjälp du kan i början, när du väl blir stadigare på dina företagarben så kommer du att känna dig tacksam för den hjälp du fått. Skulle du göra något misstag så får du lära dig av dessa och framförallt inte gör om dom. Ta lärdom av andra och skapa ditt företag som du vill att det ska vara.

När ditt företag vuxit ur sina lokaler

Att ditt företag vuxit ur sina lokaler är ett problem, men ett angenämt sådant, snarare en utmaning än ett problem.

Nya lokaler, nya möjligheter

Oavsett typen av företag du driver öppnar en flytt till nya lokaler upp för nya möjligheter. När det är dags att börja leta efter nya lokaler finns det mycket att tänka på. Hur stora lokaler behöver du egentligen? I dagsläget kanske du behöver en viss storlek men hur kommer det att se ut om 2–3 år? Att flytta ett företag är både komplicerat och dyrt, ditt företag har troligen mycket utrustning som måste flyttas och flytten kommer att innebära ett avbräck i produktion eller försäljning under en längre period, om du inte har planerat flytten i detalj. Det är därför av stor vikt att du inte behöver flytta igen inom överskådlig tid. Se till att lokalerna du flyttar till är stora nog även för framtida tillväxt eller att de går att expandera.

Läget

Om du skall flytta ditt företag se noga till att de nya lokalerna har åtminstone lika bra läge som de gamla för att kunder skall kunna hitta dit. Närhet till bra kommunikationer är en förutsättning för att kunder skall komma och för att du skall kunna attrahera nya medarbetare. Samma sak gäller parkering, se till att de nya lokalerna har tillräckligt med parkering för kunder och personal, både idag och i framtiden. Kommer du att få varuleveranser eller tillverkar du något som behöver fraktas? Se till att de nya lokalerna har plats för lastning och lossning och gärna en lastbrygga.

Planera

För att avbräcket i produktion eller försäljning skall bli så litet som möjligt vid en flytt är en god planering av yttersta vikt. Se till att den viktigaste utrustningen flyttas snabbt så att dina anställda kan komma igång med arbetet i de nya lokalerna så snabbt som möjligt och glöm inte att ändra adress.

ECM-lösningar för företaget

ECMECM, eller Enterprise Content Management, handlar om ett problem som egentligen har funnits sedan långt innan datorn gjorde sitt intåg – att hitta ett sätt att komma åt all den information och kunskap som finns inom en organisation. Var sig det är en skola, en fabrik eller ett företag med representation i många länder så finns det många problem som är desamma: att samla strukturerad och ostrukturerad information på ett säkert sätt från att den skapas till att den för tillfället inte behövs och därför kan arkiveras.

Tidigare fanns den mesta av den dolda informationen svåråtkomlig i huvudet hos företagets chefer, kamrerer och specialister inom olika områden: allt ifrån ingenjörer till skickliga svarvare. Dessutom ofta som enda kunskapskälla, vilket innebar att om någon blev sjuk, slutade eller dog så var informationen och kunskapen inte åtkomlig eller till och med förlorad för alltid.

Ändå var det här förhållandevis lätthanterliga mängder som framsynta ledare kunde se till att de dokumenterades eller vidarebefordrades via olika mentorsprogram. I dagens värld utbyts emellertid sådana oerhörda mängder information per minut att alltfler inser vikten av att ha ett väl genomtänkt system för att samla in eller åtminstone ha kontroll var viktig information finns – informationshantering.

Även myndigheter ställer allt hårdare krav på att dokumentera förändringar – speciellt för den offentliga sektorn, bank & finans, försäkring, energi och sjukvård. Därför har många företag inrättat en ny funktion för att ta hand om det området – Chief Compliance Officer (CCO).

Kort sagt, det är det som är meningen med en bra ECM-lösning, att: all information finns tillgänglig för alla – om de är behöriga och behöver den.

I molnet

Med en molntjänst kan du komma åt ditt företagskonto från snart sagt hela världen. Mycket populärt idag men trots kryptering ligger företagets hemligheter lagrad hos en tredje part.

Tveksamheter kring hur säker informationen är har fått intresset för säkrare system att komma tillbaka.

På egen server

Det här anses idag lite dammigt och omodernt. Men har du ett företag där kraven på säkerhet är höga finns fortfarande inget som slår en egen server som bara egen personal kommer åt.

Server på intranät

En än mer säker metod är att ha företagets information på en server utan några som helst anslutningar till internet, där enda åtkomst är via företagets egna intranät.

Affiliatenätverk – framtidens marknadsföring

affiliate

Affiliatenätverk har under de senaste åren vuxit sig till en maktfaktor i marknadsföringsbranschen. Fler och fler företag ser fördelarna med affiliates och det är inte konstigt att det strösslas lovord över nätverken ifråga. Ökade besökarantal och högre intäkter talar sitt tydliga språk. Det är dock viktigt att veta hur man ska använda sig av affiliates och här ger vi våra bästa tips för att lyckas.

Kortfattat handlar affiliates om att matcha annonsörer med exponeringsytor. Företag vill hitta nya ytor att synas på och aktörer som driver hemsidor vill öka sina annonsintäkter. För att båda parter ska vinna så mycket på det som möjligt är det viktigt att se till att annonsen syns på en hemsida som har en målgrupp som kan vara intressant för företaget som annonserar.

För att se till att annonsörer matchas med rätt webbplatsägare finns det så kallade affiliatenätverk. Nätverket fungerar som en hubb, där alla olika parter kan mötas och matchas med varandra. Detta är också en grundförutsättning för att man ska kunna föra statistik och maximera effekten av sina kampanjer. Det gör också att annonsörer kan sprida sina kampanjer till flera olika webbplatsägare samtidigt, vilket naturligtvis är mer fördelaktigt för annonsören.

En välfungerande affiliatemarknadsföring är en vinstaffär för alla parter. Annonsören får mer trafik till sin hemsida, vilket förhoppningsvis resulterar i fler sålda produkter och webbplatsägaren blir betald per antal klick eller sålda produkter. Eftersom det är lätt att föra statistik är det dessutom en enkel match att korrigera kampanjerna efter hand, för att se till att alla inblandade går nöjda ur affären.

Bygga nätverk

shutterstock_172663235
Något som kan vara nog så viktigt inom företagande likväl som privat, är att bygga nätverk. Knyta nya kontakter och nyttja gamla för att bredda sitt kontaktnät och på så vis genom partnerskap och förtroende göra reklam för varandra. Något man ska komma ihåg är att alltid vara äkta och genuin för att skapa ett förtroende.

Fördelar du kan dra av att nätverka är blandannat att hitta jobb som kanske annars aldrig skulle komma ut på annons. Du kan trots utannonsering få tips av någon inom det företaget och kanske till och med få komma på intervju. Det samma gäller åt det andra hållet. Har du en tjänst som blir vakant, kan ditt nätverk hjälpa dig att fylla den med en kompetent person som fått bra referenser och passar in i verksamheten.

När det är dags att börja bygga nätverk är det bra att komma ihåg att du faktiskt sitter med ett grund nätverk av gamla klasskamrater från dina olika skolor, dina vänners familjer, dina föredetta chefer och kollegor, träningskompisarna, avlägsna släktingar osv. Använd dig av detta till en början för att bygga vidare.

För att kunna bygga ett fungerande nätverk är det naturligtvis bra att kunna konversera. Kom ihåg vem du träffar och lite om vad ni pratar om för att senare kunna återkomma. Det första intrycket går aldrig att göra om, vare sig det är öga mot öga, via mail eller per telefon.