Lägg fokus på IT-utvecklingen

IT är något som de flesta företag kan tjäna på att utvecklas mer inom, även de som inte själva är verksamma inom IT-branschen. Chanserna är nämligen goda att IT-satsningar kan skapa nya möjligheter för företagets framtid.

En plats att börja med är helt enkelt insamling och användande av data inom företaget. Om företaget inte redan samlar in data är det verkligen på tiden att ni börjar göra detta. Och det gäller inte bara data på kunder, utan även intern data om företaget själv och arbetet som utförs.

Men all denna data är ju också endast värt något om den används. Och det är här många företag nog behöver experthjälp av en eller annan sort. Någon som vet precis vad som behövs implementeras för att ta reda på de viktigaste numren som gömmer sig bakom alla enskilda siffror.

I varje företag finns det nästan garanterat dold potential som bara väntar på att upptäckas. Medan vissa aspekter går att optimera, finns det andra saker som behöver förändras för att de ska kunna ge bättre resultat. Men att försöka ta reda på detta som lekman kan vara väldigt svårt. Och det finns också risken att se kausalitet där det egentligen bara finns korrelation.

Budget för marknadsföring

Det är viktigt att göra budget för marknadsföring. Detta är något som man gör en gång om  året och innan man sätter igång med sin marknadsföring. Det ska ses som ett hanteringsverktyg som hjälper till att fatta de beslut som ska fattas för sin marknadsföring.

Det finns inte bottenlösa fickor även om företaget går bra och har en bar tillväxt. Det gäller att se över sin budget varje år och bestämma sig för hur det kommande året ska komma att se ut. Skaffa finansiella ramverk som man kan följa är en stor fördel. Ofta så vänder man sig till en byrå som kan hjälpa företaget att ta fram material för den marknadsföring man önskar. Se till så att ni har en färdig budget för ert företag och diskutera gärna detta med vald kommunikationsbyrå. Öppenhet och transparens är alltid till fördel får bägge parter.

Tre saker kan vara bra att fundera på då man sätter upp en budget. Det första är den finansiella situation som företaget befinner sig i. Det andra är vilket mål som företaget har och det sista hur ser företagets nuvarande marknadsföring ut och de kostnader som finns kring denna. Den budget som ska tas fram ska vara en guide för den som ska hantera företagets marknadsföring. Ges det riktlinjer så är detta inget som man slaviskt bör följa utan som sagt bara riktlinjer.

Nytt företag och inga pengar

Det är svårt att starta ett eget företag. Många räknar med att du kommer att gå back under de två första åren innan du har en chans att börja tjäna pengar. Det kan till stor del innebära att du arbetar gratis eller kan endast ta ut en mager lön för att betala räkningarna. Hur överlever du uppstarten ekonomiskt?

Snabblån

Du kan ta snabblån direkt över nätet för att klara räkningar som måste betalas privat. Det gäller dock att du har pengar som kommer in för att kunna betala tillbaka på lånet i en bestämd takt. Tänk också på att undersöka effektiv ränta på lånet så du inte fastnar i ett lån med skyhög ränta.

Ta ut lön

Lär dig hur du ska fakturera för att få ut rätt lön. Det är lätt att vara för snäll i början och erbjuda kunder dina produkter eller tjänster till underpris bara så de ska handla. Säljer du kvalitativa saker produkter ska du inte framstå som en billig butik. Var inte rädd för att ta ut ett skäligt pris för dina tjänster och produkter. Slipa dina argument om någon vill betala mindre.

När du har en enskild firma räknas företagets vinst som företagarens lön och du behöver även lära dig hur du skattar för att inte ta ut för stora löner. Gör du en vinst på 300 000 kronor per år kan du som mest ta ut en lön på strax under 14 000 kronor i månaden efter skatter och avgifter är dragna.

Lyft luren

Som enskild firma eller nystartat aktiebolag är du en främling på marknaden. Om du vill få in mer pengar måste du berätta för folk och företag varför de ska handla hos dig. Du behöver alltså lyfta luren och börja ringa runt. Kom på en anledning varför lokaltidningen borde göra ett reportage om dig, annonsera friskt i sociala medier och gratis tidningar. Och lär dig lite mer om hur du säljer din idéer till andra människor och lockar in folk till din sajt eller butik.

Att förvalta och äga skog

Det är många i vårt avlånga land som äger skog i olika storlekar. Helt kart så den större mängd skog som finns ägs av stora skogsbolag men tillsammans så finns det många som driver skogsbruk i mindre skala. Att förvalta och äga skog kan vara något som blir ett heltidsarbete om man så önskar.

Oavsett om du köpt eller fått ärva den skog som du äger så måste den skötas om. Det ska gallras och ses över med jämna mellanrum Kanske så kan du en gång under din livstid avverka och återplantera på den mark som avverkats. Det kan också vara så att man har ett stort intresse för skog och hur den tas om hand så man börjar arbeta full tid med skogsavverkning både för sig själv och åt andra. Det som börjar som ett stort intresse kan bli något som du kommer att arbeta med framöver.

Med dagens moderna skogsmaskiner så kan man många gånger börja arbeta kontinuerligt för andra skogsbolag eller mindre skogsbrukare. Ta en titt hos komatsuforest.se för att se de senaste modellerna av skördare, skotare och skördaraggregat som finns tillgängliga. Kanske en ny maskin kostar för mycket i dagsläget så ta en koll på de begagnade maskiner som de har till försäljning. Efter ett eller ett par år så kanske en investering i en ny skogsmaskin blir ett måste.

Att utvecklas och driva företaget framåt

De flesta som startar företag gör det med en vision bortom det man måste börja med. Det finns nästan alltid en dröm vid horisonten man inriktar sig på, men det är inte alltid lätt att se hur man tar sig dit.

Exakt vad man måste göra för att nå sitt mål kommer så klart variera väldigt mycket; det finns säkert lika många lösningar på detta som det finns företag. Ett av de viktigaste aspekterna är dock att se till att man håller fokusen. Blickar man endast framåt mot målet kan man inte fokusera på det som måste göras här och nu.

Tänk också hela tiden på hur saker och ting görs på företaget och hur saker kan göras mer effektivt. Sträva efter effektivitet i alla skeden, men var samtidigt uppmärksam på om kompromisser måste göras för att uppnå detta, och vad det kan betyda i det långa loppet.

Försök även att hitta det som verkligen motiverar när allt känns tungt. Något som ofta hjälper är variation. Kan man variera sina arbetsuppgifter lite mer eller göra saker och ting på andra sätt kan man lättare släppa känslan av att man inte kommer någon vart.

Slutligen ska man även se till att ta hand om sig själv. Ingen kan förväntas jobba som en maskin dagarna i ända. Var noga med att hålla hälsan genom bra kost och motion. Men se även till att spendera tid mer vänner och familj för att hålla uppe den mentala hälsan också. Som företagare gäller det att man är uthållig och kan hantera problem och motgångar. Och lever man ett bra liv utanför arbetet kommer detta bli mycket enklare att göra.

Delta på företagsmässor

En del företag passar som handen i handsken när det kommer till att vara med på en företagsmässa. Det gäller dock att förbereda sig väl för att få ut ett så stort värde som möjligt av eventet, annars kanske det mest handlar om ett slöseri med företagets resurser för marknadsföring.

Komprimerat nätverkande

En företagsmässa handlar bland annat om en chans till nätverkande av många olika slag. Här kan du knyta band med allt ifrån nya leverantörer till eventuella samarbetspartners och nya kunder. Ja, för den som är flitig finns det helt enkelt en möjlighet att få väldigt mycket gjort inom sitt nätverkande inom en kort tidsrymd, vilket gör att en företagsmässa kan vara väldigt effektiv ur just detta perspektiv.

Ökad kännedom – produkter/tjänster

För nya eller relativt okända produkter och tjänster så kan det finnas ett stort värde i att synas med dessa under en företagsmässa med rätt fokus. Tänk bara på att inte göra dina konkurrenter en tjänst, genom att öka vetskapen om era gemensamma produkter och sedan inte finnas med i alla de vanligaste säljkanalerna, och då kanske helst på nätet, nästa gång någon potentiell kund Googlar.

Stärk varumärket

För de företag som arbetar inom branscher och med produkter och/eller tjänster som redan är allmänt kända så handlar det istället mycket om att stärka sitt varumärke under en företagsmässa på en rad olika sätt. Det kan handla om att ha en riktigt cool monter som utstrålar professionalitet med snygga skyltar och andra element, samtidigt som man också har duktig och informativ personal på plats för alla olika frågor som mässans olika deltagare kan lura på.

Generera försäljning

Genom att sätta ihop speciella erbjudanden inför mässan och enbart för denna, så kan du generera en ökad försäljning och dessutom veta att kunden kommit in just denna väg. Du kan till och med göra detta än mer effektivt genom att tillhandahålla speciella koder som följer med den tryckta företagsreklamen eller liknande, som verkligen säkerställer att enbart mässdeltagarna får möjlighet till just det specifika erbjudandet. Detta gör det sedan extremt lätt att mäta åtminstone en del av värdet från ert deltagande, även om man ska vara medveten om att er närvaro även kan leda till långt många fler positiva aspekter.

Arbetsglädje ökar effektiviteten

Det finns många tecken på om ett företag går bra. Bortsett från de självklara ekonomiska måtten så tittar man på de så kallade HR-data, där HR står för Human Resources.

Ett företag som mår bra har låg personalomsättning och låg sjukfrånvaro, det vill säga goda HR-data. I några enstaka fall kan man någorlunda koppla detta till ett högt löneläge, men det är ovanligt. Det finns normalt ingen direkt koppling mellan ett företags löneläge och goda HR-data. När man närmare undersöker företag med goda HR-data finner man oftast att de anställda känner arbetsglädje och samhörighet. Ett vanligt uttryck är att ”vi är som en familj”.

Arbetsglädje handlar mycket lite om att skapa ”trevliga aktiviteter”, utan är mer komplext än så. Det finns redan en hel del forskning inom området från bland annat arbetsmiljoforskning.se, där man rätt tydligt kan se att på arbetsplatser med hög arbetsglädje så är man mycket mer benägen att hjälpa andra personer, och man får därmed snabbare fram lösningar på olika problem. Kanske är det detta man avser med uttrycket ”vi är som en familj”. Forskning visar också entydigt att hög arbetsglädje ger markant minskad sjukfrånvaro, högre effektivitet i arbetet och högre produktivitet. Dessutom stannar anställda betydligt längre på en arbetsplats med arbetsglädje, och med tanke på hur dyrt det är att rekrytera och lära upp ny personal så bidrar detta starkt till goda ekonomiska mätetal.

För att få in bättre arbetsglädje i ett företag är ledningens insatser avgörande. Det handlar om att förändra en kultur i ett företag, och det gör man inte med ett aldrig så eldande PM. Effektivt kan vara att ta hjälp från de experter som finns inom området som organisationskonsulter De kan nämligen med sin erfarenhet starta i rätt ände, som oftast är ”varför inte arbetsglädje i dag?”. Det är ju självklart så att alla vill jobba på ett ställe där man känner arbetsglädje, och om man inte gör det just nu finns det troligen något som förhindrar det.

Om man arbetar på en arbetsplats där medarbetare inte känner arbetsglädje meddela ledningen, för om de inte får veta hur läget är så kan ingen förändring komma till stånd heller.

Företagslokal

Funderar du på att hyra en lokal för ditt företag, eller rent av byta lokal från din nuvarande då ska vi försöka komma med några matnyttiga tips på vägen som du kan ha i åtanke när du letar efter den rätta lokalen för dig och ditt företag.

En flytt kan påverka ditt företag positivt och negativt men ska vara medveten om att en flytt alltid kommer med en hel del förändringar. Men förändringar kan givetvis vara enbart positiva också men för att du ska få ett så önskat resultat som möjligt av din flytt så är det viktigt att du sätter dig ner och försöker formulera vilken typ av lokal du letar efter och vilka behov den ska kunna tillgodose. På så vis eliminerar du en hel del oanvändbara objekt och kan i stället ta dig tiden att i lugn och ro besöka och begrunda de objekt som finns kvar på ”listan”. Ibland kanske det där objektet som du letar efter och behöver inte finns tillgängligt precis nu, då kan det vara bra att försöka vänta i stället för att riskera att flytta hela verksamheten och ändå inte vara nöjd.

Är ditt företag i en expanderings fas kan det löna sig att ta en större lokal än vad det egentliga behovet är just nu, också för att slippa svårigheter och andra oönskade problem när expanderingen eventuellt sker och tar fart. Var noga med att försöka placera ditt företag på ett geografiskt gynnsamt ställe, det kan ge dig och din verksamhet mycket gratis och god synlighet och i bästa fall ha en direkt inverkan på affärerna.

Välj lokal med omsorg och ta professionell rådgivning om du känner dig osäker på val av lokal.

Lycka till!

LEAN

Ekonomin i ett företag är det fundamentala och det är viktigt att du som chef är lyhörd för hur marknaden och ekonomin utvecklas för att vara förberedd på bästa sätt vid oväntade och negativa förändringar.

Lean är en metod som kan hjälpa dig som egenföretagare med att få en övergripande bild av verksamheten och möjliggöra för dig att driva ditt företag på ett optimalt sätt med minimalt slöseri. Lean används för att verksamhetsutveckla och optimera företagssystemen på ett optimalt sätt.

Det är viktigt att du som företagsledare har rätt verktyg för att motivera din personal till att jobba för att ständigt förbättra produktionen, och det gör du enklast genom att vara uppmärksam på hur din personal har det och vad de efterfrågar. Nöjd personal är inte sällan lika med lojal personal, och det är verkligen A och O för företagets fortsatta framgångar.

Lean som metod tog sin början inom tillverkningsindustrin men har sedan dess visat sig fungera minst lika bra inom produktutveckling, administration, och inköp och har därför blivit en av de populäraste arbetsmetoderna inom företagsutveckling. Lean som metod kräver ett dedikerat engagemang av hela företaget och man behöver kunna avsätta tid och plats åt kommunikation och reflektion för bästa resultat. Lean jobbar för att företag ska kunna driva verksamheter på ett optimalt sätt och hanterar områden som personal, administration, produktion, system och ledare.

Vill du optimera ditt företag och få snabba och effektiva resultat är Lean metoden för dig. Boking av Lean kurser hittar du på internet, hör dig gärna för bland andra företag som gått Lean utbildningar.

Lycka till!

Nystartat företag

Som nystartat företag så är det mycket att tänka på, du har din affärsplan klar och din budget känns som att den sitter. Trots all planering så kanske det gnager en oro och det är helt naturligt. Många gånger så finns det inget att oroa sig för utan kör på och det kommer att lösa sig allt eftersom.

Helt klar så gäller det att vara förberedd på saker som kan hända som ny företagare, samtidigt så kan man inte gå och oroa sig för det som inte hänt. Ekonomi kan vara en sak som man går och funderar på och självklart så är pengar en viktig sak för ditt företag. Man vill ju att företaget ska tjäna pengar och kanske till och med gå med vinst, detta kanske kan vara svårt första tiden och det gäller att vara förutseende och kunna planera och hushålla den första tiden.

Det är inte bara debit och kredit att hålla koll på utan mycket annat också. Genom att ta in extern hjälp med redovisning redan från början kan lösa sig i längden. Om man får bra hjälp under uppstarten så kan detta med ekonomin lösa sig på ett smidigt sätt. Alla kan inte vara experter inom allt och att släppa in kompetent personal som hjälper till att få företaget att växa kan lösa många knutar i företaget.

Försök få så mycket hjälp du kan i början, när du väl blir stadigare på dina företagarben så kommer du att känna dig tacksam för den hjälp du fått. Skulle du göra något misstag så får du lära dig av dessa och framförallt inte gör om dom. Ta lärdom av andra och skapa ditt företag som du vill att det ska vara.